خود شناسی

ساخت وبلاگ
چکیده : خود شناسی اولین  کسی را که باید بشناسم ، خودم هستم(تمایل، خودآگاهی)  اولین کسی که باید به وی راه یاب... با عنوان : خود شناسی بخوانید :
خود اولین  کسی را که باید بشناسم ، خودم هستم(تمایل، خودآگاهی)  اولین کسی که باید به وی راه یابم ، خودم هستم(خودیابی، فروتنی و خویشتن پذیری)  اولین کسی که باعث مشکلات برای من می شود ، خودم هستم(صداقت با خود)  اولین کسی که باید تغییر و عوض شود ، خودم هستم(تمایل)  اولین کسی که می تواند تغییر کند ، خودم هستم(پذیرش، مسئولیت پذیری)  اولین کسی را که باید هدایت و راهنمایی کنم ، خودم هستم(روشن بینی، بیداری روحانی)  "زیبا فکر کنید...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 6:02